• CONTACTEER ONS:
 • 09 279 67 13
 • info@verzekeringengoossens.be
Maak vandaag nog een afspraak!

Hebt u nood aan een verzekering of wil u vrijblijvend inlichtingen over onze diensten, maak dan vandaag nog een afspraak!

 • Verzekeringen Goossens BV
 • Kaprijke
 • 11-04-2024

Aankomende verhuis

Binnenkort zijn er heel wat veranderingen op til. Zo verandert niet alleen de naam van het bedrijf maar ook de locatie. De kantoren komen aan de overkant van de straat, daar waar vroeger de bank gevestigd was (Plein 50B1) en dit vanaf 8 juni 2024.
Ook de naam verandert. Vanaf nu gaan we door het leven als Verzekeringen Goossens BV.

 

 • Verzekeringen Goossens BV
 • Kaprijke
 • 27-10-2023

Nieuwe My AG klantenzone

Eind september lanceerde AG de nieuwe My AG klantenzone voor particuliere klanten. Dit was de volgende fase in het project, want My AG is al sinds oktober 2022 beschikbaar voor professionele klanten. Via My AG kunnen klanten hun AG-contracten online bekijken, met heel wat praktische functies. Deze online ruimte is toegankelijk via de website ag.be, maar u kan de klantenzone ook eenvoudig vinden via deze link.

 • Verzekeringen Goossens BV
 • Kaprijke
 • 27-10-2023

Aanpassing openingsuren

Vanaf januari 2024 zal het kantoor ook op maandagvoormiddag gesloten zijn.
We ontvangen je dan graag vanaf 14.00 uur.

 

 • Verzekeringen Goossens BV
 • Kaprijke
 • 04-05-2021

Afscheid Sarah

Met groot verdriet hebben we afscheid genomen van onze medewerkster Sarah wegens overlijden.
U kan een afdruk van haar rouwkaartje vinden via deze link.

 • Verzekeringen Goossens BV
 • Kaprijke
 • 07-04-2020

Pfiets - De fietsverzekering die loopt op wieltjes

Voor wie?

 • Alle fietsers
 • Zonder bijhorende polis BA Auto of Brand​​

Voor welke fietsen / verplaatsingsmogelijkheden?

Voor alle soorten fietsen & verplaatsingsmogelijkheden:
Elektrische fiets*, stadsfiets, driewieler, tandem, bakfiets, koersfiets, mountainbike, elektrische scooter, gyropode, hoverboard, elektrische eenwieler, elektrische rolstoel.

* Voor verplaatsingsmogelijkheden: dekking in Omnium 
**Onder elektrische fiets, wordt er verstaan:

 • De elektrische fiets waarvan het vermogen <= 250 W en de snelheid <= 25km/u
 • De gemotoriseerde fiets waarvan het vermogen <= 1000 W en de snelheid <= 25km/u
 • ​De Speed pedelec waarvan het vermogen <= 4000 W en de snelheid <= 45km/u

Burgerlijke aansprakelijkheid fiets
De waarborg BA fiets is de verzekering voor alle “autonome” elektrische fietsen, die onder de categorie Speed pedelec behoren. De waarborg dekt materiële en lichamelijke schades die u veroorzaakt aan derde in geval van ongeval wanneer uw verantwoordelijkheid is betrokken.

Lichamelijke Ongevallen Fietser
Een valpartij of een ongeval? Via deze waarborg bent u beschermd!

Rechtsbijstand Fiets
Bescherm uzelf voor eventuele geschillen met betrekking tot uw fiets.

Fietsomnium
Voor alle fietsen jonger dan 3 jaar, stellen we u een uniek systeem voor van premies: 108 € BTW incl
De waarborg Omnium dekt diefstal, poging tot diefstal en materiële schades. Daarbovenop, geniet u van zowel een mechanische als technische bijstand in België.

Kannibaal clausule
Een schade ? Aedes past op eerste verzoek zijn polis aan, aan elke polis die in het kader van een schadegeval een uitgebreidere schaderegeling inhoudt !

De dekking van de verplaatsingsmogelijkheden 
​Elektrische scooter, gyropode, hoverboard, elektrische eenwieler, elektrische rolstoel. De P-Fiets dekt alle gemotoriseerde of nee verplaatsingsmogelijkheden.

Franchise Omnium
Geen vrijstelling voor elektrische fietsen en stadsfietsen.
Voor mountainbikes en koersfietsen: Bij materiële schade:

 • Een franchise van 10% van de verzekerde waarde
 • Bij diefstal of totaal verlies: een franchise van 20% van de verzekerde waarde


Het accent op de veiligheid
Aedes Verzekeringen verplicht het gebruik van een kettingslot van minimum een aankoopwaarde van 60 € incl. BTW voor iedereen die een fietsomnium wenst te onderschrijven

Territorialiteit van de waarborg
Een wereldwijde waarborg wat betreft Omnium (Unieke bijstand in België) Dekking in België voor Lichamelijke Ongevallen fietser en Rechtsbijstand.

Voor welke premie ?

Elke waarborg kan afzonderlijk worden onderschreven.
Burgerlijke Aansprakelijkheid Fiets: 84 € incl. taks
Lichamelijke Ongevallen Fietser: 48 € incl. taks
Rechtsbijstand Fiets: 24 € incl. taks
Omnium (incl. bijstand): 108 € incl. taks

En vergeet niet...
Bij Aedes Verzekeringen heeft u de volgende garantie:

 • Binnen de 24u krijgt u een antwoord op al uw vragen ivm productie
 • Binnen de 2 uur openen wij een schadedossier voor u
 • Geniet u steeds van een uniek beheer van uw schadedossiers, waarbij steeds alle documenten worden beheerd en verwerkt binnen de 48u.

​Voor welke voornaamste risico’s ben ik niet verzekerd ?

 • Een door de verzekerde opzettelijk veroorzaakte schade
 • Een diefstal van de fiets indien deze niet was vastgemaakt tussen 22u en 6u, aan een vast punt een slot van een minimumwaarde van 60€ incl. BTW of een specifieke slot voor de verplaatsingsmogelijkheden
 • Een diefstal van de verplaatsingsmogelijkheden, MTB of koersfiets indien deze tussen 22u en 6u zich niet bevond in een afgesloten overdekte ruimte slotvast dichtgemaakt
 • Wedstrijden andere dan amateurwedstrijden zonder vergoeding


​Bovenvermelde lijst is niet exhaustief. Om kennis te nemen van de exacte inhoud van de waarborgen, kan u onze algemene voorwaarden terug vinden op www.aedesvl.be. U kan hiervan gratis een exemplair verkrijgen bij uw makelaar. Deze verzekeringsovereenkomst wordt afgesloten voor periode van 1 jaar met stilzwijgende verlenging behoudens geldige opzeg door één van beide partijen ten minste drie maanden voor de vervaldag. Alle verzekeringsovereenkomsten zijn onderworpen aan het belgisch recht. Dit reclame medium bevat algemene informatie over verzekeringsproducten van Aedes. Er zijn uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden van toepassing op het verzekerd risico. De exacte uitgebreidheid van de waarborgen en de verzekerde periode worden vermeld in de contractuele voorwaarden. De algemene voorwaarden zijn beschikbaar op onze website www.aedesvl.be. Deze informatie, een premieberekening en een polisvoorstel zijn gratis ter beschikking bij uw makelaar.

 • Verzekeringen Goossens BV
 • Kaprijke
 • 07-04-2020

Wat als je in het ziekenhuis belandt door het coronavirus?

Maar wat als COVID-19, de ziekte veroorzaakt door het coronavirus, jou of een van je familieleden ondanks al je voorzorgen toch treft? Dan kan je in ons land gelukkig rekenen op een uitstekende en betaalbare gezondheidszorg. Al kunnen medische kosten oplopen, zeker bij een langer verblijf in het ziekenhuis.

Wat dekt je hospitalisatieverzekering?

Bij een epidemie, of pandemie zoals nu, ben je in regel goed beschermd door je hospitalisatieverzekering. Maar waarop kan je precies terugvallen? Met de antwoorden op volgende vragen wil ik je alvast een beetje geruststellen.

Je vertoont milde symptomen en denkt dat je het virus opgelopen hebt?
Bel dan je huisarts voor een telefonische consultatie. Je hoeft als patiënt hiervoor niets te betalen, ook geen remgeld of andere bijkomende kosten. Je huisarts krijgt wel een vergoeding van 20 euro, maar regelt de kosten rechtstreeks met het ziekenfonds. Dat is een uitzonderlijke maatregel zolang de pandemie duurt.

Het virus maakt je ernstig ziek en je wordt opgenomen in het ziekenhuis?
Je hospitalisatieverzekering betaalt de medische kosten verbonden aan je opname in een Belgisch ziekenhuis terug, ook als je besmet bent met het coronavirus. Eigenlijk gelden de gewone voorwaarden van je polis nu ook. Voor een hospitalisatie in het buitenland, hangt het van je verzekering af. Sommige komen alleen tussen voor een opname in België, andere ook voor een hospitalisatie in Europa of zelfs elders in de wereld. De behandeling die je krijgt, moet in elk geval wel bedoeld zijn om je te genezen (dus niet alleen om te voorkomen) en moet erkend zijn door de Belgische Sociale Zekerheid.

Krijg je de kosten voor een test op het coronavirus terugbetaald?
De overheid heeft de laboratoria die de testen uitvoeren om het COVID-19-virus op te sporen gevraagd om patiënten voorlopig niets aan te rekenen. Mocht die maatregel veranderen, dan betaalt je verzekering de kosten van de test alleen terug wanneer je naar aanleiding van de test gehospitaliseerd wordt. Dat betekent dat de verzekering niet tussenkomt als de screening puur preventief is, bijvoorbeeld om te controleren of je immuun bent.

Wat als je thuis in quarantaine moet verblijven?
Als je thuis in quarantaine moet, maar niet ziek bent, komt je hospitalisatieverzekering niet tussen in de kosten. Het gaat dan namelijk over een preventieve maatregel. Ben je in quarantaine geplaatst tijdens je hospitalisatie, dan kan je wel rekenen op je verzekering voor de hospitalisatiekosten.

Het ziekenhuis heeft je opname voor een niet-dringende ingreep verplaatst als gevolg van de coronacrisis.
Wat met je medische kosten die verband houden met je ingreep en die je maakt in de periode vóór je uitgestelde opname?

De meeste hospitalisatieverzekeringen vergoeden voorbehandelingskosten tot meestal een maand vóór je opname. Als het ziekenhuis je opname uitstelt, maak je daardoor misschien al eerder dan een maand vooraf medische kosten die verbonden zijn aan je geplande ingreep. Sommige verzekeraars houden daar rekening mee en hebben besloten om die kosten onder bepaalde voorwaarden uitzonderlijk terug te betalen.

Je hebt een hospitalisatieverzekering via je werkgever, maar bent nu tijdelijk werkloos door de gevolgen van de coronacrisis. Ben je dan nog verzekerd?
Bij tijdelijke werkloosheid wordt je arbeidsovereenkomst geschorst. Normaal vervallen dan ook de waarborgen van de hospitalisatieverzekering die je hebt bij je werkgever. Maar we leven momenteel in allesbehalve normale tijden. Daarom geven verzekeraars werkgevers de mogelijkheid om de waarborgen van groepsverzekeringen, met onder meer de hospitalisatiedekking, te laten doorlopen voor werknemers die tijdelijk werkloos gesteld zijn. Zo ben je met een hospitalisatieverzekering via de werkgever toch beschermd mocht je tijdens je tijdelijke werkloosheid in het ziekenhuis belanden. Voor alle informatie daarover, kan je ongetwijfeld terecht bij je werkgever.

Andere vragen? Je kan altijd bij mij terecht
​Ik hoop van harte dat jij en je gezin gezond blijven. Krijg je toch te maken met het virus? Dan zoek ik graag uit op welke waarborgen in je hospitalisatieverzekering je kan terugvallen.

 • Verzekeringen Goossens BV
 • Kaprijke
 • 07-04-2020

Bent u verzekerd tijdens het telewerken?

Kan dat een arbeidsongeval zijn? Het antwoord is ja, al zijn er wel een aantal voorwaarden in geval van telewerk:

 1. Er is een schriftelijk document vereist (in gelijk welke vorm) dat de werknemer toestaat om eenmalig en/of algemeen telewerk te verrichten;
 2. De plaats van het telewerk en het uurrooster liggen vast.

Is er een geschrift, dan wordt de telewerker vermoed aan het werk te zijn wanneer het ongeval gebeurde.
Is er geen plaats vermeld? Dan geldt het vermoeden van arbeidsongeval voor de woonplaats van de werknemer of de plaats(en) waar hij of zij gewoonlijk telewerkt.
Is er geen uurrooster vermeld? Dan geldt het vermoeden van arbeidsongeval tijdens de werkuren die de telewerker zou moeten presteren als hij of zij zou werken in de gebouwen van de werkgever.

Hebt u zich verbrand aan hete koffie? U bent verzekerd.
Een arbeidsongeval? U bent verzekerd op voorwaarde dat:

 1. u zich op uw werkplaats bevindt
 2. het ongeval tijdens de geplande werkuren plaatsvindt.

​Wat als u op uw dak klimt en naar beneden valt? Dat is geen arbeidsongeval want het ongeval heeft met uw werk niets te maken.

Brengt u uw kinderen naar school of naar de crèche? U bent verzekerd.
Telewerkers gaan niet naar het werk, maar brengen misschien wel hun kinderen naar school of naar de crèche. Tijdens deze trajecten bent u verzekerd. Nog vragen? U kan altijd bij mij terecht.

 • Verzekeringen Goossens BV
 • Kaprijke
 • 07-04-2020

Voert corona je omzet? Enkele tips om het hoofd boven water te houden.

Uiteraard leef je, in het belang van de volksgezondheid, de maatregelen na. Maar je weet dat er moeilijke tijden aankomen. Gelukkig voorzien de verschillende overheden steunmaatregelen voor ondernemingen en zelfstandigen. Ik licht er de belangrijkste voor je uit.

Steunmaatregelen van de Federale Overheid

De Federale Overheid wil ondernemingen die door de coronamaatregelen tijdelijk in financiële moeilijkheden komen, wat ademruimte geven door een uitstel te verlenen voor de bedrijfsvoorheffing, de btw en de personen-, vennootschaps- en rechtspersonenbelasting. Dat kan in de vorm van een afbetalingsplan, de vrijstelling van nalatigheidsinteresten en/of de kwijtschelding van boetes wegens niet-betaling. Belangrijk om te weten is dat alle aanvragen moeten ingediend worden tegen uiterlijk 30 juni 2020. Alle details over de voorwaarden voor deze steunmaatregelen en de aanvraagprocedure vind je hier.

Steunmaatregelen per gewest 

Vlaamse ‘corona hinderpremie’ – doe vandaag nog online je aanvraag! Is de fysieke locatie van je onderneming of winkel die verplicht moet sluiten gelegen in Vlaanderen? Dan kan je ook rekenen op de Vlaamse ‘corona hinderpremie’ van 4000 euro. De premie kan nu ook online aangevraagd worden, via de speciale applicatie van het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen. Als je aan de voorwaarden voldoet, krijg je de premie binnen 14 dagen op je rekening gestort. Je kan een aanvraag indienen tot en met 5 mei 2020. Alle details over de voorwaarden voor de ‘corona hinderpremie’ en de link naar de applicatie vind je hier.

​Op 1 april kondigde de Vlaamse overheid bovendien ook een eenmalige premie van 3000 euro aan voor ondernemingen die wel verder mogen werken, maar die door de beperkende maatregelen een groot omzetverlies lijden (- 60 % in de periode tussen 15 maart en 30 april 2020 in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar of met het financieel plan voor starters). De aanvraag zal verlopen via een online applicatie op de website van het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen, waar binnenkort meer informatie zal verschijnen.

Brusselse hinderpremie

Ook het Brussels Hoofdstedelijk Gewest biedt steun aan ondernemingen en zelfstandigen die dat nodig hebben door de verplichte sluiting. een hinderpremie van 4000 euro voor ondernemingen met minder dan 50 voltijdse werknemers andere steunmaatregelen, in de vorm van leningen of overbruggingskredieten voor grotere ondernemingen Brussel Economie en Wekgelegenheid (BEW) stelt een aanvraagformulier voor de eenmalige hinderpremie ter beschikking op www.premiecovid.brussels. Je moet je aanvraag indienen ten laatste op 18 mei 2020. Alle informatie over de coronamaatregelen voor Brusselse zelfstandigen en ondernemingen, zijn verzameld op de website 1819.brussels. Meer informatie

De steunmaatregelen van de Federale Overheid en de hinderpremies van het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zijn niet de enige coronasteunmaatregelen waarop je als zelfstandige of werkgever een beroep kan doen. Een mooi en volledig overzicht vind je op unizo.be/corona.

 • Verzekeringen Goossens BV
 • Kaprijke
 • 07-04-2020

Levering aan huis: hoe zit het met je verzekering?

Ik help je ervoor te zorgen dat je optimaal verzekerd bent, en bespreek graag met jou de mogelijke oplossingen.
Maakte thuislevering vóór de crisis geen deel uit van jouw activiteit? Dan is het waarschijnlijk een opluchting om te weten dat bepaalde verzekeraars beslist hebben om de dekking van verschillende van hun producten aan te passen. Zo kan je met een gerust hart aan huis leveren bij jouw klanten.

Leveren met gerust gemoed

Dekking bij een arbeidsongeval
Voorbeeld: je ober gaat een maaltijd afleveren bij een trouwe klant thuis. Hij verstuikt zijn enkel als hij uit de bestelwagen stapt en scheurt zijn gewrichtsbanden.
Sommige verzekeraars hebben hun dekking voor arbeidsongevallen tijdens thuisleveringen uitgebreid. Jouw bezorger is in dat geval tijdens leveringen gedekt voor arbeidsongevallen.

Autoverzekering als de leveringen gebeuren met een privévoertuig
Voorbeeld: je kunt niet anders dan je privévoertuig gebruiken voor de leveringen. Op weg naar een klant heb je een kleine aanrijding. Jammer genoeg ben je in fout.
Geen paniek. Naargelang jouw verzekeringsmaatschappij worden de waarborgen al dan niet uitgebreid tot leveringen aan huis.

Aansprakelijkheid in geval van schade bij een klant
Voorbeeld: tijdens een levering struikelt je medewerker en morst hij hete soep op jouw klant.
Naargelang jouw verzekeringsmaatschappij is het mogelijk dat je gedekt bent voor schade aan derden.

Verzekerde vervoersmiddelen
Zijn alle voertuigen gedekt? Ook fietsen?
Ik kan je helpen om te bepalen wat gedekt is en wat niet.

Verzekerde personen
Wie in het bedrijf is gedekt? Zijn er uitzonderingen?
Ik kan je helpen om te bepalen wie gedekt is en wie niet.

​Overweeg je om je activiteit voort te zetten via thuisleveringen? Contacteer mij dan gerust: samen bekijken we jouw persoonlijke situatie en verzekeringspolissen, zodat je precies weet op welke bescherming je kan rekenen.

 • Verzekeringen Goossens BV
 • Kaprijke
 • 07-04-2020

PNP corona steunmaatregelen

Zoals de rest van de wereld is ook ons land enorm getroffen door de coronacrisis.
Deze crisis maakt zowel veel medische als economische slachtoffers.

Om tegemoet te komen aan de economische slachtoffers, voorziet de verzekeringssector een aantal maatregelen waaronder betalingsuitstel van uw verzekeringen. Op dit ogenblik zijn de concrete invullingen van deze steunmaatregelen nog niet bekend. Wij vragen u echter om contact te nemen met uw makelaar. Ook in deze tijden is uw makelaar uw vertrouwenspersoon, en de meest geschikte partner om de juiste oplossing te zoeken voor uw verzekeringsdossier.

Gelieve eventuele bewijzen van tijdelijke werkloosheid (voor de loontrekkenden) of andere attesten voor zelfstandigen en bedrijven eveneens aan uw makelaar over te maken (zoals bijvoorbeeld het bewijs van overbruggingsrecht).

​Wij hopen dat iedereen zoveel mogelijk gespaard blijft van de economische impact, en wensen uiteraard dat iedereen in goede gezondheid deze crisis achter zich kan laten.

 • Verzekeringen Goossens BV
 • Kaprijke
 • 07-04-2020

PNP bijstand app

Op 21 juni 2017 lanceerde PNP de bijstand app voor IOS en Android. U kan deze app downloaden rechtstreeks vanop onze website.

Voor IOS apparaten (iPhone, iPad): klik hier

Voor Android apparaten: klik hier

 • Verzekeringen Goossens BV
 • Kaprijke
 • 07-04-2020

Wij stellen u gerust!

Al eens gedacht aan een grondige analyse van uw verzekeringspakket? Goossens & Lannoo Verzekeringen screent vrijblijvend uw polispakket en biedt u een totaaloplossing aan met stevige waarborgen en een faire prijs in samenwerking met zijn partners verzekeringsmaatschappijen.

 • Totaalpakket voor de particulier: brand, auto, familiale.
 • Totaalpakket voor de KMO: Business Solutions: burgerlijke aansprakelijkheid, arbeidsongevallen, brand.
 • Totaaladvies sociale zekerheid voor de zelfstandige ondernemer: gewaarborgd inkomen, vrij aanvullend pensioen, groepsverzekering.
 • Pensioenadvies voor de particulier: pensioensparen, langetermijnsparen, kindersparen.

Bel ons, wij maken graag tijd voor een gesprek!

 • Verzekeringen Goossens BV
 • Kaprijke
 • 07-04-2020

Kentekenplaat voor bromfietsen

Sinds 31 maart 2014 moeten alle nieuwe bromfietsen die in België in het verkeer worden gebracht, worden ingeschreven.
Voortaan geldt deze verplichting ook voor de bromfietsen en lichte vierwielers aangeschaft vóór 31 maart 2014.

Vanaf 11 december 2015 moeten alle bromfietsen en lichte vierwielers die in België aan het verkeer deelnemen, verplicht een kentekenplaat dragen. Hiertoe zal er gedurende een jaar een regularisatieprocedure worden opgestart. De overige voertuigen die men met deze maatregel beoogt, zijn de voertuigen die na 31 maart 2014 uit een andere lidstaat van de Europese Unie (EU) zijn ingevoerd en die nog niet werden ingeschreven.

Deze regularisatiemaatregel wordt opgestart om de verkeersveiligheid te versterken: alle betrokken voertuigen zullen op deze manier verzekerd zijn, de identificatie ervan wordt makkelijker gemaakt en de bestuurders kunnen meteen worden geïdentificeerd.

​Bel ons voor meer info, wij maken graag tijd voor een gesprek!

 • Verzekeringen Goossens BV
 • Kaprijke
 • 05-04-2020

Een uitvaartverzekering? Bereken uw premie!

Een begrafenis of crematie wordt steeds duurder. Een uitvaartverzekering kan zorgen voor gemoedsrust, voor uzelf en uw familie. Met het DELA uitvaartzorgplan voorziet u een bedrag om de uitvaartkosten te betalen. Zo komen uw nabestaanden niet voor verrassingen te staan en hebben ze geen bijkomende zorgen tijdens een periode van verdriet. Het DELA Uitvaartzorgplan biedt namelijk nog extra voordelen, zoals praktische en administratieve bijstand voor de nabestaanden. Het verdriet kunt u hen niet besparen, de kosten en zorgen wél.

Bereken uw premie

Onze Maatschappijen